Schepenen

Linda Lauwers

Linda Lauwers
Schepen van financiën, juridische zaken, aankoopdienst,personeel en burgerlijke stand

Inge De Ridder

Inge De Ridder
Schepen van sociale zaken en kansarmoede, seniorenbeleid, buitenschoolse kinderopvang, beheer OCMW-instellingen, gezinsbeleid, cultuur & toerisme

Francisco Sanchez

Schepen van patrimonium, openbare werken, begraafplaatsen, speelterreinen, inburgering, gelijke kansen en diversiteit, wijkraden en buurtbeheer