Schepenen

Inge De Ridder

Inge De Ridder
Schepen van sociale zaken en kansarmoede, seniorenbeleid, buitenschoolse kinderopvang, beheer OCMW-instellingen, gezinsbeleid, cultuur & toerisme

Francisco Sanchez

Schepen van patrimonium, openbare werken, begraafplaatsen, speelterreinen, inburgering, gelijke kansen en diversiteit, wijkraden en buurtbeheer