Schepenen

Inge De Ridder

Voorzitter BCSD en Schepen Sociale zaken en armoedebeleid Onderwijs Lokale tewerkstelling Cultuur, erfgoed & monumentenzorg feestelijkheden en kermissen toerisme

Francisco Sanchez

Schepen Openbare werken Patrimonium - park Groenonderhoud Begraafplaatsen Speelterreinen