Wie is wie?

N-VA barst in de Rupelstreek uit haar voegen.
Daarom stopte de partij met haar regionale organisatie en start ze gemeentelijke afdelingen op.

Half februari 2011 werd gestart met N-VA Rumst, dan volgde N-VA Schelle, half maart ontstond N-VA Boom en eind maart kwam N-VA Hemiksem aan de beurt en ten slotte volgde ook N-VA Niel.
In Boom gingen we alvast van start met de verkiezing van een nieuw bestuur.
Dat bestaat uit enthousiaste Boomenaars die de N-VA-boodschap willen uitdragen en die streven naar een modern, toekomstgericht, democratisch en humanitair Vlaams-nationalisme. 

Hieronder kan dan ook een opsomming terugvinden met de mandaten en adviesraden waar wij ons best in doen voor U ..