Francisco Sanchez

Schepen van patrimonium, openbare werken, begraafplaatsen, speelterreinen, inburgering, gelijke kansen en diversiteit, wijkraden en buurtbeheer


Francisco Sanchez is geboren in Spanje op 08 Oktober 1963 en studeerde Technieken aan het PTS te Boom.
Na zijn studie begon hij directe te werken in de bouw sector. Ondertussen is hij werkzaam is als werfleider bij een groot bouwbedrijf.
Francisco is getrouwd met Regina Vermeir en de trotse pap van 4 kinderen ( Shana , Mike , Tony en Nicky )

Grotendeels van de mensen zal hem hem ook nog kennen als de strenge werfleider van "The Block" op VT4.

Zijn functies en bevoegdheden binnen de gemeente zijn:

 • Openbare werken
 • Patrimonium
 • Begraafplaatsen
 • Speelterreinen
 • Inburgering
 • Gelijke kansen en diversiteit

Zijn mandaten binnen de partij zijn:

 • Eerste plaatsvervanger algemene vergadering Klein Eigennaarskrediet
 • Plaatsvervanger algemene vergadering De Lijn
 • Vertegenwoordering algemene vergadering VVOG
 • Vertegenwoordering algemene vergadering VVSG
 • Eerste plaatsvervanger algemene vergadering Gemeentelijk Holding in vereffening
 • Bestuurder/ directielid PIDPA
 • Vertegenwoordiger algemene vergadering INTEGAN
 • Vertegenwoordiger algemene vergadering IKA