Gemeenteraad

Jeroen Baert

Jeroen Baert
Burgemeester

Linda Lauwers

Linda Lauwers
Schepen van financiën, juridische zaken, aankoopdienst,personeel en burgerlijke stand

Francisco Sanchez

Schepen van patrimonium, openbare werken, begraafplaatsen, speelterreinen, inburgering, gelijke kansen en diversiteit, wijkraden en buurtbeheer

Inge De Ridder

Inge De Ridder
Schepen van sociale zaken en kansarmoede, seniorenbeleid, buitenschoolse kinderopvang, beheer OCMW-instellingen, gezinsbeleid, cultuur & toerisme

Ann De Smedt

An De Smedt
fractie voorzitter

Jonathan Van Limbergen

Jonathan Van Limbergen
Raadslid

Lieve Van Dyck

Lieve Van Dyck
Raadslid