Gemeenteraad

Jeroen Baert

Burgemeester

Francisco Sanchez

Schepen van patrimonium, openbare werken, begraafplaatsen, speelterreinen, inburgering, gelijke kansen en diversiteit, wijkraden en buurtbeheer

Inge De Ridder

oorzitter BCSD en Schepen Sociale zaken en armoedebeleid Onderwijs Lokale tewerkstelling Cultuur, erfgoed & monumentenzorg feestelijkheden en kermissen toerisme

Kim Van Kerckhoven

Voorzitter Gemeenteraad en OCMW-raad

Ann De Smedt

fractie voorzitter

Yani Brems

Gemeenteraadslid

Tibo Roekaerts

Gemeenteraadslid

Johan Van Limbergen

Gemeenteraadslid

Pascale De Boeck

Gemeenteraadslid

Martha Somers

Gemeenteraadslid