Gemeenteraad

Jeroen Baert

Jeroen Baert
Burgemeester

Francisco Sanchez

Schepen van patrimonium, openbare werken, begraafplaatsen, speelterreinen, inburgering, gelijke kansen en diversiteit, wijkraden en buurtbeheer

Inge De Ridder

Inge De Ridder
Schepen van sociale zaken en kansarmoede, seniorenbeleid, buitenschoolse kinderopvang, beheer OCMW-instellingen, gezinsbeleid, cultuur & toerisme

Kim Van Kerckhoven

Kim Van Kerckhoven
Voorzitter Gemeenteraad en OCMW-raad

Ann De Smedt

An De Smedt
fractie voorzitter

Yani Brems

Gemeenteraadslid

Tibo Roekaerts

Tibo Roekaerts
Gemeenteraadslid

Johan Van Limbergen

Johan Van Limbergen
Gemeenteraadslid

Pascale De Boeck

Gemeenteraadslid

Martha Somers

Martha Somers
Gemeenteraadslid